ekrem özer

her yerde olan şeyler.

Razor View Engine

Razor, Microsoft’un geliştirdiği yeni bir View Engine olup, ASP.NET MVC3 ile beraber kullanılmaya başlanmıştır. Razor, biçimlendirme kodları ile Server Side kodlarını karşılaştırmak için geliştirilmiştir. Diğer bir ifade ile web sayfalarına sunucu tabanlı kod gömmek için geliştirilmiş bir söz dizimidir. Yapı olarak Server Side dediğimiz sunucu taraflı kodlama dilleri olan ASP ve PHP dillerine benzemektedir.

Razor ile oluşturulmuş bir web sayfasında Server Side ve Client Side kodları bulunmaktadır. Kullanıcı sunucudanwen sayfası isteğinde bulunduğund sunucu, istemcisinin tarayıcısına sayfayı göndermeden önce Server Side kodlarını çalıştırır vedaha sonra istemcinin tarayıcısına gönderir. Server Side kodları ile veritabanı işlemleri yapılabilir ve sayfamızı dinamik hale getirebiliriz. Clinet Side kodları, HTML etiketleri, JavaScript kodları ve stil kodlarından oluşur. Razor; düz metinleri, biçimlendirme kodları olan HTML kodlarını Server Side kodlarını aynı kod bloğu içerisinde birleştirme özelliğine sahiptir.

Razor, en az kod yazımı ve ifade ile daha çok işlem yapmayı amaçlayarak, proje geliştirmeyi daha pratik hale getirmeyi hedefemektedir. Razor, diğer View Engine’ların aksine kod bloklarını açıkça yazmamıza gerek kalmadan kendiliğinden algılar. Kodlamalar daha estetik ve ayırt edilebilirliği daha kolaydır. Razor için yeni bir dil kullanımına gerek kalmaksızın C# veya VB.NET ile kodlama yapılabilir. Razor View Engine projelerindeki Views, Partial Views ve Layouts(master pages) dosyalarının uzantıları C# için .cshtml VB.NET için .vbhtml’dir Asp.NET MVC 4 sayfa 43 Volkan Aktaş - Tahsin Sevinç