ekrem özer

her yerde olan şeyler.
 • Linq To SQL İle Veritabanı İşlemleri

  LINQ teriminin kelime anlamı Language Integrated Query yani dil ile bütünleştirilmiş sorgu. Veritabanı işlemleri için SQL kullanıyorduk. Linq ile artık bu sorgulama işlem

 • Modelleme Yaklaşımları

  Model katmanımızda LinqToSql ve Entity Framework gibi yapılar aracılığı ile veritabanımızı kolaylıkla modelleyebiliriz.Modellenen veritabanının yapısı, tablolar sınıf olarak v

 • Model Validationda kullanılan Attribute’lar

  Merhaba arkadaşlar bir önceki yazmızda Model Validationdan bahsetmiştik bu yazıda da Validationda kullanabileceğimiz attribute'ların bir kısmını yazacağım.

  Required&nbs

 • MVC Model Validation

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda kısaca mvc'de model validation'ın kullanımından bahsedeceğim. Validation işlemi, veri girişlerinde girilecek verinin uygunluğunu kontrol

 • MVC'de Model Katmanı

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda MVC de Model katmanından metodunun bahsedeceğim. Model katmanını en gelen biçimde tanımlayacak olursak; veritabanı işlemlerinin yapıldığı yerdir

 • Server.MapPath Kullanımı

  Merhaba aradaşlar bu yazımda kısaca Server.MapPath metodunun Razor View Engine’da kullanışından bahsedeceğim. Server.MapPath metodu kendisine gönderilen dosyanın konumun

 • Kontrol Yapıları ve Döngüler

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda Razor View Engin’da kontrol yapılarını(if, else) ve döngülerin(for, foreach)  kullanış şeklini bir kaç ufak örnekle inceleyeceğiz. Aşa

 • MVC'de Yorum Satırı Ekleme

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda MVC de kodlarımızın arasına nasıl yorum satırları ekleriz ondan bahsedeceğim.

  MVC de yorum satırı olarak kullanacağımız ifadeleri @* operatörü

 • MVC’de Boşluk Kullanımı

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda Razor View Engine’ de kullandığımız kod bloğunda ki boşlukların etkilerinden bahsedeceğim. Tek satırlık kodlarda veya kod bloklarında kulla

 • MVC'de Değişken Tanımlama

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda mvc’de daha doğrusu Razor View Engine’de değişken tanımlama ve kullanımını bir kaç basit örnek ile anlatacağım. Değişken tanımlamak i

 • MVC'de Kod Bloğu Oluşturma

  Merhaba arkadaşlar bu yazımızda MVC de kod bloğu oluşturmaktan bahsedeceğim. Razor View Engine de tek satır veya çok satırlı kod bloğu oluşturmak için küme parantezleri kullan

 • MVC'de @ Operatörünün Kullanımı

  Razor View Engine söz diziminde kodlamalar @ operatörüyle başlar Web Form View Engine’ın aksine <% karakterleriyle başlayıp %> karakterleriyle bitmez. Bir önceki y