SQL Replace Kullanımı

Replace komutu metinsel alanlarde belirlediğimiz karakterin yine belirlediğimiz başka bir karekter ile değiştirilmesi için kullanılır, örneğin ürün isimlerinde boşlukları -(tire) ye çevirmemiz gerektiğinde bu komuttan faydalanabiliriz.

Yukarıdaki örnek için sorgumuz aşağıdaki gibi olacaktır. ID’si 3 olan üründe boşluk yerine tire kullanmak istiyorum, öncelikle ürünün sorugu çalıştırılmadan önceki halini görelim; Devamını Oku

SQL Len Kullanımı

LEN komutu metinsel ifadelerin uzunluğunu ölçmek için kullanılır. Komut ismini LENGTH’den alır. Kullanımını görmek için örnek olarak Ürünler tablosundaki adı en uzun olan ürünün adını ve karakter sayısını alalım. Bunun için sorgumuz aşağıdaki gibi olacaktır. Devamını Oku

SQL AVG Kullanımı

AVG komutu tablodaki belirlenen alandaki verilerin toplamının ortalamasını bulmamıza yarar buda SUM komutu gibi sayısal alanlar için kullanılabilir. Örnek olarak ürünler tablosundaki tüm ürünlerin fiyat ortalamasını alalım. Bunun için sorgumu aşağıdaki gibi olacaktır. Devamını Oku

SQL SUM Kullanımı

SUM komutu bir tabloda belirtilen alandaki verileri toplamaya yarar, sadece sayısal değerleri toplayabileceği için ilgili sütunun sayısal formatta olması lazım yani nvarchar(50) tipindeki bir alanda sadece sayısal verileri tutsanız bile sorgu hata verecektir.

Örnek olarak Ürünler tablosundaki fiyatları toplayabiliriz. Sorgumuz aşağıdaki şekilde olacaktır; Devamını Oku

SQL Group By Kullanımı

Group bey gelen verilerdeki tekrar eden kayıtları birleştirmek için kullanılan komuttur. Bunu bir örnekle anlatacak olursak siparişler tablosundaki sipariş verilen ülkeleri listelediğimizde aynı ülkeden birden fazla sipariş gelebileceği için tekrar eden ülke isimleri olacaktır. Bunları birleştirmek için ise GROUP BY komutunu kullanmamız gerekir. Kod ile anlatacak olursak; Devamını Oku

Sql Order By Kullanımı

Order by komutu verilerimizi istediğimiz alana tersten veya düzden sıralamamıza yarar, örneğin ürünleri ürün adlarına göre A dan Z’ye veya Z’den A’ya doğru sıralamak için kullanırız. Kullanımı aşağıdaki gibidir, ben örnek olarak Nortwind veritabanı üzerinde çalışacağım Devamını Oku