ekrem özer

her yerde olan şeyler.
 • Sql Inner Join Kullanımı

  SQL

  Inner Join Birden fazla tablo arasında ilişki kurmak için kullanılan sorgu yapısıdır. Basit olarak kullanım şekli şöyledir;

  SELECT p.ProductName, c.CategoryName FROM Prod

 • Sql And ve Or Kullanımı

  SQL

  SQL de sorgularımızda birden fazla kriter belirlemek için AND ve OR operatörlerini kullanırız.Genel olarak kullanım şekli aşağıdaki gibidir; Kategori ID

 • SQL Between Kullanımı

  SQL

  SQL de Beetween komutu belirlenen değer aralıklarında sorgu yapmak için kullanılır,  and  operatörüyle birlikte kullanılır. Örneğin fiyatı 1 ile 10  a

 • SQL Like Kullanımı

  SQL

  Like komutu SQL'de sadece metinsel alanlarda kullanılabilir. Üç değişik biçimde kullanılabilir ve kullanırken %(yüzde) işareti ile birlikte kullanırız. Like komutuyla verd

 • SQL'de Where komutu

  SQL

  Merhaba arkadaşlar, Yapacağımız sorguda bir koşul belirtmek istiyorsak sorgu cümlesinin sonuna Where komutu yazdıktan sonra koşuş belirteceğimiz tabloyu yazıp koşul türünü bel

 • SQL'de Select komutu

  SQL

  Merhaba arkadaşlar, SQL'de Query ekranında kayıtlarımızı listelemek için Select komutunu kullanırız. Select kelime anlamı olarak seçmek'tir. Her ha

 • SQL Veri Güncelleme UPDATE

  SQL

  Merhaba Arkadaşlar, MS-SQL de veri güncellemek için aşağıdaki yöntemleri kullanabiliriz. Öncelikle Object Explorer'dan veritabanımızın tablolar sekmesini açıyoruz ve

 • SQL'de Tablo İçeriğini Sıfırmalak

  SQL

  Merhaba arkadaşlar, SQL de veri silmenin dışında eğer tablo yapısını koruyarak içeriğini tamamen sıfırlamak istersek TRUNCATE işlemini yapmamız gerekecektir, kullanımı aşağıda

 • SQL Veri Silme

  SQL

  Merhaba arkadaşlar, MS-SQL üzerinden veri silmemiz gerektiğinde aşağıdaki yöntemleri kullanarak verilerimizi silebiliriz. Object Explorer'dan veritabanımızın tablolar sekm

 • SQL Veri Girişi

  SQL

  Merhaba arkadaşlar, Veritabanımıza MS-SQL tarafınan veri girmemiz gerekiyorsa aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz. Object Explorer'dan veritabanımızın tablolar sekmesin

 • Database'den Tablo Silme

  SQL

  Merhaba arkadaşlar, MS-SQL veritabanımızdan tablo silmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabiliriz. İlk olarak Object Explorer'dan veritabanımızın içeriğini açıp, 

 • ForeingKey Constraint Oluşturma

  SQL

  Merhaba arkadaşlar, Constraint'in türkçe karşılığı kısıtlayıcı demektir. Yani bir tablodaki sütun veya sütunların içerdiği verileri ilişkilendirilen başka bir tablaya ait