ekrem özer

her yerde olan şeyler.
 • SQL Replace Kullanımı

  SQL

  Replace komutu metinsel alanlarde belirlediğimiz karakterin yine belirlediğimiz başka bir karekter ile değiştirilmesi için kullanılır, örneğin ürün isimlerinde boşlukları -(ti

 • SQL Len Kullanımı

  SQL

  LEN komutu metinsel ifadelerin uzunluğunu ölçmek için kullanılır. Komut ismini LENGTH'den alır. Kullanımını görmek için örnek olarak Ürünler tablosundaki adı en uzun olan

 • SQL Lower ve Upper Kullanımı

  SQL

  Bu komutlar, belirlenen alandaki metinsel ifadeleri büyük(UPPER) harfe ve küçük(LOWER) harfe dönüştürmek için kullanılır. UPPER'a örnek olarak Personeller tablomuzdaki Soy

 • SQL MIN ve MAX Kullanımı

  SQL

  Bu komutlar adından da anlaşılacağı üzere tabladaki belirlenen alana ait en düşük ve en yüksek değerleri bulmamız için kullanılır. Örnek olarak Ürünler tablosunda fiyatı en dü

 • SQL AVG Kullanımı

  SQL

  AVG komutu tablodaki belirlenen alandaki verilerin toplamının ortalamasını bulmamıza yarar buda SUM komutu gibi sayısal alanlar için kullanılabilir. Örnek olarak ürünler tablo

 • SQL Count Kullanımı

  SQL

  Count komutu tablodaki verileri saymamıza yarar örneğin Ürünler tablomuzda kaç adet ürün olduğunu görmek için bu komuttan faydalanabiliriz. Komutu daha iyi anlamak için sorguy

 • SQL SUM Kullanımı

  SQL

  SUM komutu bir tabloda belirtilen alandaki verileri toplamaya yarar, sadece sayısal değerleri toplayabileceği için ilgili sütunun sayısal formatta olması lazım yani nvarchar(5

 • SQL Group By Kullanımı

  SQL

  Group bey gelen verilerdeki tekrar eden kayıtları birleştirmek için kullanılan komuttur. Bunu bir örnekle anlatacak olursak siparişler tablosundaki sipariş verilen ülkeleri li

 • Sql Order By Kullanımı

  SQL

  Order by komutu verilerimizi istediğimiz alana tersten veya düzden sıralamamıza yarar, örneğin ürünleri ürün adlarına göre A dan Z'ye veya Z'den A'ya doğru sıralam

 • Sql Trigger Kullanımı

  SQL

  Trigger'ın Türkçe anlamı tetikleyicidir. Yani bir tabloda değişiklik yapıldığı zaman diğer tabloyu da istediğimiz şekilde otomatik olarak güncellemektedir. Üç farklı çeşid

 • Sql Stored Procedure Kullanımı

  SQL

  Stored Procedure bir önceki başlıktaki view gibi SQL üzerinde saklanabilen sorgu cümlecikleridir. View'in akside serverda yer sakladıklarından dolayı ilk çalışmalarında de

 • Sql View Kullanımı

  SQL

  View SQL yapısında Sanal Tablo olarak adlandırılır. Sıklıkla kullandığımız sorguları view yapısına dönüştürseniz verilerinize çok daha pratik olarak ulaşabilirsiniz. Kullanım