ekrem özer

her yerde olan şeyler.

SQL Len Kullanımı

LEN komutu metinsel ifadelerin uzunluğunu ölçmek için kullanılır. Komut ismini LENGTH'den alır. Kullanımını görmek için örnek olarak Ürünler tablosundaki adı en uzun olan ürünün adını ve karakter sayısını alalım. Bunun için sorgumuz aşağıdaki gibi olacaktır.

SELECT TOP 1 ProductName, LEN(ProductName) AS'Length' FROM Products ORDER BY LEN(ProductName) DESC

Yukarıdaki sorgumuzda Product tablomuzdan ProductName'i ve ProductName uzunluğunu sorguladık ve sıralamayı büyükten küçüğe doğru yazdık, sorgunun başına da TOP 1 yazdığımız için bize sadece ilk kayıtı döndürdü, dönen değer aşağıdaki gibidir;