ekrem özer

her yerde olan şeyler.

SQL Replace Kullanımı

Replace komutu metinsel alanlarde belirlediğimiz karakterin yine belirlediğimiz başka bir karekter ile değiştirilmesi için kullanılır, örneğin ürün isimlerinde boşlukları -(tire) ye çevirmemiz gerektiğinde bu komuttan faydalanabiliriz. Yukarıdaki örnek için sorgumuz aşağıdaki gibi olacaktır. ID'si 3 olan üründe boşluk yerine tire kullanmak istiyorum, öncelikle ürünün sorugu çalıştırılmadan önceki halini görelim;

SELECT TOP 1 * FROM Products WHERE ProductID = 3

Yukarıdaki sorguda ProductID'si 3 olan ürüni getirdim;

Şimdi REPLACE komutuyla ürün adını günceliyorum;

UPDATE Products SET ProductName = REPLACE(ProductName,' ','-') WHERE ProductID=3

Yukarıdaki sorguda ProductName alanını yine ProductName ile güncelliyorum ancak eşitliğin sağ tarafına ProductName'i REPLACE komutu ile yazıyorum. REPLACE komutunu inceleyecek olursak önce güncelleyeceğim alanı, sonra hangi karakteri güncelleyeceğimi ve son olarakta hangi karakter ile güncelleyeceğimi yazdım. Sorguyu çalıştırdıktan sonra ürünü tekrar çağırdığımda ürün adını güncellendiğini görüyorum;

Görüldüğü gibi boşluk yerine tire karakteri gelmiş. Bir sonraki makalede görüşmek üzere, umarım faydalı olmuştur.