ekrem özer

her yerde olan şeyler.
 • Sql Inner Join Kullanımı

  SQL

  Inner Join Birden fazla tablo arasında ilişki kurmak için kullanılan sorgu yapısıdır. Basit olarak kullanım şekli şöyledir;

  SELECT p.ProductName, c.CategoryName FROM Prod

 • Sql And ve Or Kullanımı

  SQL

  SQL de sorgularımızda birden fazla kriter belirlemek için AND ve OR operatörlerini kullanırız.Genel olarak kullanım şekli aşağıdaki gibidir; Kategori ID

 • SQL Between Kullanımı

  SQL

  SQL de Beetween komutu belirlenen değer aralıklarında sorgu yapmak için kullanılır,  and  operatörüyle birlikte kullanılır. Örneğin fiyatı 1 ile 10  a